MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH - ENERGETIC MATERIALS Tom VIII


Spis Treści


Krzysztof Cybulski, Jacek Sobala ……………………..............................................................……………….. 5
91 lat Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej "Barbara"
w służbie bezpieczeństwa przemysłowego

Słowa kluczowe: badania, podziemny poligon doświadczalny, sztolnia, bezpieczeństwo,
wybuch pyłu węglowego,

wybuch metanu
Keywords: tests, underground experimental proof ground, drift, safety, coal dust explosion,
methane explosion


Waldemar A. Trzciński, Helena Haque-Pawlik …………………………………….............................................. 13
Zastosowanie testu cylindrycznego do wyznaczania charakterystyk nieidealnych
materiałów wybuchowych

Słowa kluczowe: nieidealne materiały wybuchowe, charakterystyki wybuchowe,
równania stanu produktów 
detonacji, metody badań
eywords: non-ideal explosives, performance of explosives, equation of state for detonation
products, 
testing methods

Iwona Zawadzka-Małota, Rostyslav Zrobok …………………………………….........................................……... 27
Investigation of gaseous combustion products of pyrotechnic
gas generators “ROCKSPLITTER”™

Keywords: pyrotechnic gase generators, explosives, post-blast gases
Słowa kluczowe: urządzenia gazogenerujące, materiały wybuchowe, gazy postrzałowe

Piotr Koślik, Henryk Zuń, Zenon Wilk, Bartosz Bartkowiak, Błażej Marciniak ……...................................….. 33
Opracowanie elektrycznego inicjatora detonacji lontów i liniowych ładunków kumulacyjnych
systemu cięcia wybuchowego łącznika pierścieniowego korpusu rakiety

Słowa kluczowe: EID - elektryczny inicjator detonacji, lont detonacyjny,
liniowy ładunek kumulacyjny, cięcie 
wybuchowe
Keywords: electric detonation initiator, detonating cord, linear shaped charge, explosive cutting system

Zbigniew Leciejewski, Zbigniew Surma
………...................................................................................…..…. 47
Analiza procesu zapłonu ładunku napędowego silnika rakietowego inteligentnego antypocisku
Słowa kluczowe: układ napędowy, antypocisk, paliwo rakietowe, system zapłonowy
Keywords: propulsion system, smart counter-projectile, solid rocket propellant, ignition system

Grzegorz Rarata, Jaromir Smętek
……………………………………..........................................................….. 56
Explosives based on hydrogen peroxide - A historical review and novel applications
Keywords: hydrogen peroxide, explosive, mining, green, mono-propellant, oxidiser, NOx

Judyta Rećko, Rafał Lewczuk, Leszek Szymańczyk, Mateusz Szala
………..………..................................… 63
Study on recrystallization process of triaminoguanidinium azotetrazolate
Keywords: explosives, TAGAZ, triaminoguanidinium azotetrazolate, crystallization, LOVA
Słowa kluczowe: materiały wybuchowe, TAGAZ, azotetrazolan di(triaminoguanidyny),
krystalizacja, LOVA


Jolanta Biegańska ……………………...........................................................................................….……... 73
Technika strzelnicza – odpady i ich utylizacja
Słowa kluczowe: technika strzelnicza, odpady, utylizacja, środowisko naturalne
Keywords: blasting technology, waste, utilization, environment

Krzysztof Pałucha, Mirosław Chmieliński ……………………………………............................................…..… 81
Czynniki wpływające na bezpieczeństwo transportu lądowego i morskiego
trinitrotoluenu (TNT) w kontenerach

Słowa kluczowe: materiały niebezpieczne, bezpieczeństwo transportu, materiały wybuchowe
Keywords: hazardous materials transportation safety, explosives

Robert Kosturek, Andrzej Maranda, Cezary Senderowski, Dariusz Zasada
……….............................…..…… 91
Badania nad zastosowaniem zgrzewania wybuchowego do uzyskania
bimetalicznych blach  z udziałem staliwa Hadfielda

Słowa kluczowe: zgrzewanie wybuchowe, prędkość detonacji, staliwo Hadfielda
Keywords: explosive welding, detonation velocity, Hadfield cast-steel

Andrzej Maranda, Mateusz Szala, Leszek Szymańczyk, Dariusz Choiński,
Ernest Szajna, Zbigniew Bielecki
 ........................................................................................................... 103
Badanie właściwości katalizatora Raney’a
Słowa kluczowe: katalizator Raney’a, aktywacja sonochemiczna, analiza termiczna
Keywords: Raney catalyst, sonochemical activation, thermal analysis, thermogravimetry

Paulina Flasińska
……………...........................................................................................,,,,,,,..……..…. 111
Inertization Effects on the Explosion Parameters of Different Mix Ratios of
Ethanol and Toluene – Experimental Studies

Keywords: explosion limits, lower explosion limit (LEL), upper explosion limit (UEL), limiting oxygen

concentration (LOC), limiting air concentration (LAC)

Recenzenci artykułów zamieszczonych w roczniku
„Materiały Wysokoenergetyczne” tom 8 …......................................................................................…..… 118