MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH - ENERGETIC MATERIALS Tom VIII


Spis Treści

91 lat Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej "Barbara"
w służbie bezpieczeństwa przemysłowego


Krzysztof Cybulski, Jacek Sobala ………………………………………........................................................……………….. 5

Zastosowanie testu cylindrycznego do wyznaczania charakterystyk nieidealnych
materiałów wybuchowych


Waldemar A. Trzciński, Helena Haque-Pawlik ……………………………………............................................................... 13

Investigation of gaseous combustion products of pyrotechnic
gas generators “ROCKSPLITTER”™


Iwona Zawadzka-Małota, Rostyslav Zrobok ……………………………………..........................................................……... 27

Opracowanie elektrycznego inicjatora detonacji lontów i liniowych ładunków kumulacyjnych
systemu cięcia wybuchowego łącznika pierścieniowego korpusu rakiety


Piotr Koślik, Henryk Zuń, Zenon Wilk, Bartosz Bartkowiak, Błażej Marciniak …….................................................…….. 33

Analiza procesu zapłonu ładunku napędowego silnika rakietowego inteligentnego antypocisku

Zbigniew Leciejewski, Zbigniew Surma
………………………………….......…………..............................................………. 47

Explosives based on hydrogen peroxide - A historical review and novel applications

Grzegorz Rarata, Jaromir Smętek
…………………………………………………….....................................................……. 56

Study on recrystallization process of triaminoguanidinium azotetrazolate

Judyta Rećko, Rafał Lewczuk, Leszek Szymańczyk, Mateusz Szala
………..………............................................……… 63

Technika strzelnicza – odpady i ich utylizacja

Jolanta Biegańska ……………………………..………………………………..........................................................………... 73

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo transportu lądowego i morskiego trinitrotoluenu (TNT) w kontenerach

Krzysztof Pałucha, Mirosław Chmieliński ………………………………………….........................................................…… 81

Badania nad zastosowaniem zgrzewania wybuchowego do uzyskania
bimetalicznych blach  z udziałem staliwa Hadfielda


Robert Kosturek, Andrzej Maranda, Cezary Senderowski, Dariusz Zasada
………................................................……… 91

Badanie właściwości katalizatora Raney’a

Andrzej Maranda, Mateusz Szala, Leszek Szymańczyk, Dariusz Choiński,
Ernest Szajna, Zbigniew Bielecki
 ............................................................................................................................. 103

Inertization Effects on the Explosion Parameters of Different Mix Ratios of
Ethanol and Toluene – Experimental Studies


Paulina Flasińska ………………............................................................................................................…,,...………. 111

Recenzenci artykułów zamieszczonych w roczniku
„Materiały Wysokoenergetyczne” tom 8 …..........................................................................................................…… 118