MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH - ENERGETIC MATERIALS Tom VII


Spis Treści

Research on the millisecond delay blasting impact in order to minimize seismic effects in Kučín quarry surrounding
Ján Baulovič, Blažej Pandula, Julián Kondela ……………………………………………….................................……………… 5

Wyznaczanie stref zagrożenia odłamkami
Waldemar A. Trzciński, Jakub Hańderek …………………………………………………………...................................……… 14

Zarys problematyki bezpieczeństwa transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów
z materiałem wybuchowym w portach Gdańska i Gdyni
Krzysztof Pałucha, Mirosław Chmieliński ………………………………………………………………................................….. 31

Teoretyczno-doświadczalne badania rakietowego układu napędowego antypocisku
systemu ochrony aktywnej pojazdów
Zbigniew Surma, Zbigniew Leciejewski, Arkadiusz Dzik, Marek Białek ……………………………..................................... 44

Badania w zakresie oceny zdolności ochronnych układów zabezpieczających przed rażącym działaniem wybuchu
Piotr Koślik, Zenon Wilk …………………………………………………………………………….................................………. 53

Badania skuteczności ochronnej wielowarstwowego plateru tytan-aluminium
na działanie strumienia kumulacyjnego
Zenon Wilk, Piotr Koślik, Aleksander Gałka ………………………………...............................………………………………. 63

Zastosowanie technologii wybuchowego platerowania metali do wytwarzania nowych zaawansowanych
materiałów warstwowych na przykładzie połączenia tytan Ti6Al4V – aluminium AA2519
Aleksander Gałka ………………………………………………………………………………………….................................... 73

Wpływ wybranych parametrów układów wybuchowych na właściwości fizyko-mechaniczne spieku miedzi
Leszek Szymańczyk, Katarzyna Kowalczyk, Jacek Janiszewski ……………………………….........................………...... 80

Badanie wybranych właściwości mieszanek na bazie kauczuku EPDM jako izolacji termicznej silnika rakietowego
Bogdan Florczak, Władysław Maciejewski ………………………………………………..................................................... 90


Badanie procesu rozwoju detonacji nieidealnych materiałów wybuchowych
Józef Michał Paszula, Emil Kowalewski ………………………………………………...............................…………………… 95


Wpływ podwyższonej temperatury na wybrane parametry użytkowe i bezpieczeństwa
materiałów wybuchowych emulsyjnych
Michał Szastok …………………………………………………………………………………............................……………… 106


Otrzymywanie HTPB metodą półperiodyczną
Michał Chmielarek, Wincenty Skupiński, Zdzisław Wieczorek …………………………………..............................……… 110

Badanie wpływu szybkości dozowania nierozpuszczalnika na przebieg krystalizacji CL-20
Joanna Szczygielska, Paweł Maksimowski, Wincenty Skupiński …………………………............................……………. 117

2,4,6-trinitrotoluen jako źródło nowoczesnych materiałów wybuchowych. Przegląd
Mateusz Szala, Tomasz Sałaciński ………………………………………………….........................................……………. 125

Przegląd potencjalnych wysokoenergetycznych komponentów do wytwarzania nowoczesnych
plastycznych materiałów wybuchowych
Zbigniew Chyłek, Mateusz Szala ………………………………………………………………….............................…………. 144

Recenzenci artykułów zamieszczonych w „Materiały Wysokoenergetyczne” tom 7 ……..................................………… 156