MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH - ENERGETIC MATERIALS Tom VI


Spis Treści


Badania wstępne wytypowanej grupy paliw o potencjalnych możliwościach ich zastosowania
w technologii suchego szczelinowania
Justyna Hadzik, Piotr Koślik, Zenon Wilk, Antoni Frodyma, Łukasz Habera...............................................5
English version: Materiały Wysokoenergetyczne 2019 11  (1): 39-50 (PDF)

Nowoczesne rozwiązania w technice strzelniczej
Andrzej Maranda, Barbara Gołąbek, Patrycja Rink, Jacek Suszka...........................................................15

Nowoczesne rozwiązania techniczne firmy Orica, stosowane w technice strzałowej
na przykładzie kopalni złota Kumtor (Kirgistan)
Tomasz Żołądek..................................................................................................................................23


Wybrane parametry materiałów wybuchowych typu heavy-ANFO
Zuzanna Cetner, Andrzej Maranda.........................................................................................................31

Systemy aktywacji baterii termicznej
Bogdan Czajka, Sławomir Styczyński, Krystyna Pruchniak, Stanisław Tabat,
Ryszard Szłapka, Monika Pokora, Leszek Wachowski...........................................................................38


Wpływ czynników inertnych na parametry wybuchowości
wybranych gazów i par cieczy organicznych
Paulina Flasińska................................................................................................................................46
English version: Materiały Wysokoenergetyczne 2019 11  (1): 108-114 (PDF)

Pojazdy bezzałogowe – nowe wyzwanie dla materiałów wybuchowych. Przegląd
Tomasz Sałaciński..............................................................................................................................53
English version: Materiały Wysokoenergetyczne 2019 11  (1): 57-67 (PDF)

Źródła danych o wypadkach oraz zdarzeniach niebezpiecznych
związanych z materiałami wybuchowymi
Tomasz Sałaciński..............................................................................................................................64

Nowy sposób opisu składu materiałów wybuchowych
Tomasz Sałaciński...............................................................................................................................72