MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH ENERGY MATERIALS 2019 Vol. 11 (1)

SPECIAL ISSUE / WYDANIE SPECJALNE


Zadanie nr 1. Opracowanie i wykonanie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji.
Zadanie nr 2. Digitalizacja publikacji naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet.
Powyższe zadania są finansowane w ramach umowy Nr 594/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

The Special issue of „Materiały Wysokoenergetyczne/High Energy Materials” is supported by Ministry of Science and Higher Education of Poland.

Please note:
Presented papers reflect the state-of-the art from the period 2011-2017, respectively, because they are only the translations into English of selected articles published in Polish in previous years.


Spis Treści / Content


Research paper / Praca doświadczalna
Laboratory and field tests on the hydro-jet washing out of TNT from artillery shells
Józef A. Borkowski, Przemysław J. Borkowski, Michał Bielecki, Andrzej Maranda, Jacek Borkowski,
Dariusz Danielewicz, Radosław Warchoł

DOI: 10.22211/matwys/0061E ...............................................................................................................................................................
Keywords: explosives, artillery ammunition, high-pressure water jet
Słowa kluczowe: materiały wybuchowe, amunicja artyleryjska, wysokociśnieniowa struga wodna
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2011 (3): 40-56 (PDF)


Review / Praca przeglądowa
Trends in the development of propellants regarding the demands of future firearms
Zbigniew K. Leciejewski, Stanisław Cudziło
DOI: 10.22211/matwys/0063E …………………………………..……………...................…………......................… 
Keywords: new propellants, future gun propellant systems
Słowa kluczowe: nowe materiały miotające, przyszłościowe prochowe układy miotające
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2011 (3): 64-71 (PDF)


Research paper / Praca doświadczalna
Thermal insulating cover for the metal body of a rocket motor
Małgorzata Borkowska, Jan Mężyński, Maciej Moskalewicz, Tomasz Rasztabiga, Marek Tulik
DOI: 10.22211/matwys/0091E ……………………………………..........................……………….......................… 
Keywords: thermal insulation, rocket motor
Słowa kluczowe: termoizolacja, silnik rakietowy
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2013 (5): 78-84 (PDF)


Research paper / Praca doświadczalna
Preliminary studies of a selected group of propellants with potential application in dry fracking technology
Justyna Hadzik, Piotr Koślik, Zenon Wilk, Antoni Frodyma, Łukasz Habera
DOI: 10.22211/matwys/0099E ……………………………………………...................………….........................
Keywords: propellants, laboratory rocket motor, dry fracking
Słowa kluczowe: paliwa stałe, silnik laboratoryjny, suche szczelinowanie
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2014 (6): 5-14 (PDF)

Research paper / Praca doświadczalna
Explosive and thermochemical treatment of multi-layer metallic composites
Jerzy Nowaczewski, Milena Kita, Justyna Świeczak, Jacek Rudnicki
DOI: 10.22211/matwys/0066E ……………………………………………………..........................……................
Keywords: explosive welding, explosive hardening of metals, ion discharge nitriding
Słowa kluczowe: zgrzewanie wybuchowe, umacnianie wybuchowe metali, azotowanie jarzeniowe
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2011 (3): 84-89 (PDF)

Review / Praca przeglądowa
Unmanned vehicles – a new challenge for explosive materials. An overview
Tomasz Sałaciński
DOI: 10.22211/matwys/0102E ……………………………………………………….....................….....................
Keywords: unmanned vehicles, weapon, development
Słowa kluczowe: pojazdy bezzałogowe, uzbrojenie, rozwój
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2014 (6): 53-63 (PDF)


Research paper / Praca doświadczalna
Monitoring the impact of blasting operations on the environment – new solutions
Józef Pyra, Anna Sołtys, Jan Winzer
DOI: 10.22211/matwys/0081E ………………………………………………………..............................................
Keywords: vibration monitoring, blasting works
Słowa kluczowe: monitoring drgań, roboty strzałowe
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2012 (4): 50-59 (PDF)


Research paper / Praca doświadczalna
Determination of the environmental burden of combustion products of pyrotechnic mixtures used in quarrying operations
Andrzej Maranda, Rostyslav Zrobok, Bogdan Florczak, Bożena Kukfisz
DOI: 10.22211/matwys/0140E …………………………………………………..................……...........................
Keywords: Rocksplitter, black powder, combustion products, eco-indicator
Słowa kluczowe: Rocksplitter, proch czarny, produkty spalania, ekowskaźnik
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2017 (9): 159-168 (PDF)


Research paper / Praca doświadczalna
Preparation and investigation of the properties of hexanitrohexaazatricyclododecanedione
(HHTDD)

Mateusz Szala, Leszek Szymańczyk
DOI: 10.22211/matwys/0057E ……………………………………………..............………..................................
Keywords: hexanitrohexaazatricyclododecanodione, high energy materials, high nitrogen explosives
Słowa kluczowe: heksanitroheksaazatricyklododekanodion, materiały wysokoenergetyczne, wysokoazotowe materiały wybuchowe
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2011 (3): 10-16 (PDF)

Research paper / Praca doświadczalna
Study on the effect of the rate of addition of an antisolvent on the crystallization of the CL-20
Joanna Szczygielska, Paweł Maksimowski, Wincenty Skupiński
DOI: 10.22211/matwys/0120E ……………………………………............................………..............................
Keywords: ε-CL-20, antisolvent crystallization, polymorphic purity
Słowa kluczowe: ε-CL-20, krystalizacja przez wytrącanie, czystość polimorficzna
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2015 (7): 117-124 (PDF)

Research paper / Praca doświadczalna
Examination of the explosive limits of flammable liquid vapours at various temperatures
Rafał Porowski, Marcin Grabarczyk, Andrzej Teodorczyk
DOI: 10.22211/matwys/0084E ………………………………………………………..................................................
Keywords: flammability limits
Słowa kluczowe: granice wybuchowości
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2013 (5): 20-23 (PDF)

Research paper / Praca doświadczalna
Effect of inert agents on the flammability parameters of selected gases and organic liquid vapours
Paulina Flasińska
DOI 10.22211/matwys/0094E …………………………………………………………….............................................
Keywords: explosion limits, limiting oxygen concentration, inertization
Słowa kluczowe: granice wybuchowości, graniczne stężenie tlenu, inertyzacja
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2014 (6): 46-52 (PDF)

5 PDF  
23 PDF 
31 PDF  

39 PDF 51 PDF57 PDF
68 PDF  

78 PDF 

88 PDF
95 PDF 103 PDF 108 PDF 


.