MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH ENERGY MATERIALS 2018 Vol. 10

Spis treści / Content


Prace doświadczalne / Research papers

Wpływ dodatku tworzyw sztucznych na skład produktów gazowych powstałych
po detonacji materiału wybuchowego typu ANFO

Jolanta Biegańska, Krzysztof Barański, Ganbold Tumen-Ulzii ……………………….......................................…
DOI: 10.22211/matwys/0164

Analiza zagrożenia pożarowo-wybuchowego stwarzanego przez wybrane środki
ochrony roślin wraz z oceną ich potencjalnego wpływu na środowisko

Bożena Kukfisz …………………….............................................................................................……………
DOI: 10.22211/matwys/0165

Nowe podejście do systemu klasyfikacji materiałów wybuchowych w produkcji,
obrocie i magazynowaniu
Joanna Szczygielska, Agata Gaca, Daniel Buczkowski ……………....................................……………………
DOI: 10.22211/matwys/0167

Modyfikowanie HTPB (α,ω-dihydroksypolibutadienu) w reakcjach estryfikacji, silanizacji,               epoksydacji i uwodornienia
Michał Chmielarek, Paweł Maksimowski, Tomasz Gołofit, Katarzyna Cieślak, Wojciech Pawłowski,                    Waldemar Tomaszewski …………………………............................................................................................
DOI: 10.22211/matwys/0168

Badania reakcji nitrowania toluenu za pomocą mieszaniny kwas azotowy(V)/dichlorometan
Andrzej Nastała, Paweł Maksimowski, Waldemar Tomaszewski …………....................................……………
DOI: 10.22211/matwys/0166

Badanie wpływu dodatku azotanu(V) amonu na właściwości wybuchowe
masy aktywnej Rocksplittera
Andrzej Maranda, Józef Paszula, Maciej Grądziel, Victor Zrobok …………………................................………
DOI: 10.22211/matwys/0163

Investigation of the initiating ability of conically shaped charges
Roman Zakusylo ………………………………………………………...................................................………….
DOI: 10.22211/matwys/0163

Wyznaczenie pola obciążeń generowanych wybuchem wydłużonych ładunków cylindrycznych
Andrzej Papliński ………………………………………………………………......................................................….
DOI: 10.22211/matwys/0169

Effect of vibration and stirring on 90% and 98% hydrogen peroxide
Natalia Okroj, Karolina Michalska, Bartosz Jakusz …………………………….........................................………
DOI: 10.22211/matwys/0160

Testy poligonowe urządzenia typu PERFOGENERATOR do stymulacji
przypływu medium w odwiertach

Zenon Wilk, Piotr Jóźwik, Piotr Koślik, Karolina Nikolczuk, Antoni Frodyma, Artur Godzik,
Łukasz Habera, Kamil Hebda, Tomasz Kociuba, Krzysztof Szczurzydło, Andrzej Milczanowski.........................
DOI: 10.22211/matwys/0162

Przeglądy / Reviews

Efektywne usuwanie zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego za pomocą kompozytów na bazie nanocząstek zero wartościowego żelaza n-Fe(0)
Zenon Foltynowicz, Andrzej Maranda, Bogdan Czajka, Leszek Wachowski, Tomasz Sałaciński .........................
DOI: 10.22211/matwys/0172

Selected aspects of undercover production of explosives and explosive devices in 1939-1945
Tomasz Sałaciński.......................................................................................................................................
DOI: 10.22211/matwys/0171

Recenzenci artykułów zgłoszonych do rocznika „Materiały Wysokoenergetyczne” tom 10 

......5 PDF
.....13 PDF
.....22 PDF

......30 PDF......46 PDF
......59 PDF.....69 PDF.....77 PDF......88 PDF

......97 PDF


....108 PDF147 PDF SI


....177 PDF
.