MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH ENERGY MATERIALS 2018 Vol. 10

Spis treści / Content


Prace doświadczalne / Research papers

Wpływ dodatku tworzyw sztucznych na skład produktów gazowych powstałych
po detonacji materiału wybuchowego typu ANFO

Jolanta Biegańska, Krzysztof Barański, Ganbold Tumen-Ulzii ……………………….......................................…
DOI: 10.22211/matwys/0164

Analiza zagrożenia pożarowo-wybuchowego stwarzanego przez wybrane środki
ochrony roślin wraz z oceną ich potencjalnego wpływu na środowisko

Bożena Kukfisz …………………….............................................................................................……………
DOI: 10.22211/matwys/0165

Nowe podejście do systemu klasyfikacji materiałów wybuchowych w produkcji,
obrocie i magazynowaniu
Joanna Szczygielska, Agata Gaca, Daniel Buczkowski ……………....................................……………………
DOI: 10.22211/matwys/0167

Modyfikowanie HTPB (α,ω-dihydroksypolibutadienu) w reakcjach estryfikacji, silanizacji,               epoksydacji i uwodornienia
Michał Chmielarek, Paweł Maksimowski, Tomasz Gołofit, Katarzyna Cieślak, Wojciech Pawłowski,                    Waldemar Tomaszewski …………………………............................................................................................
DOI: 10.22211/matwys/0168

Badania reakcji nitrowania toluenu za pomocą mieszaniny kwas azotowy(V)/dichlorometan
Andrzej Nastała, Paweł Maksimowski, Waldemar Tomaszewski …………....................................……………
DOI: 10.22211/matwys/0166

Badanie wpływu dodatku azotanu(V) amonu na właściwości wybuchowe
masy aktywnej Rocksplittera
Andrzej Maranda, Józef Paszula, Maciej Grądziel, Victor Zrobok …………………................................………
DOI: 10.22211/matwys/0163

Investigation of the initiating ability of conically shaped charges
Roman Zakusylo ………………………………………………………...................................................………….
DOI: 10.22211/matwys/0163

Wyznaczenie pola obciążeń generowanych wybuchem wydłużonych ładunków cylindrycznych
Andrzej Papliński ………………………………………………………………......................................................….
DOI: 10.22211/matwys/0169

Effect of vibration and stirring on 90% and 98% hydrogen peroxide
Natalia Okroj, Karolina Michalska, Bartosz Jakusz …………………………….........................................………
DOI: 10.22211/matwys/0160

Testy poligonowe urządzenia typu PERFOGENERATOR do stymulacji
przypływu medium w odwiertach

Zenon Wilk, Piotr Jóźwik, Piotr Koślik, Karolina Nikolczuk, Antoni Frodyma, Artur Godzik,
Łukasz Habera, Kamil Hebda, Tomasz Kociuba, Krzysztof Szczurzydło, Andrzej Milczanowski.........................
DOI: 10.22211/matwys/0162

Przeglądy / Reviews

Efektywne usuwanie zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego za pomocą kompozytów na bazie nanocząstek zero wartościowego żelaza n-Fe(0)
Zenon Foltynowicz, Andrzej Maranda, Bogdan Czajka, Leszek Wachowski, Tomasz Sałaciński .........................
DOI: 10.22211/matwys/0172

Selected aspects of undercover production of explosives and explosive devices in 1939-1945
Tomasz Sałaciński.......................................................................................................................................
DOI: 10.22211/matwys/0171

Recenzenci artykułów zgłoszonych do rocznika „Materiały Wysokoenergetyczne” tom 10 

......5 PDF
.....13 PDF
.....22 PDF

......30 PDF......46 PDF
......59 PDF.....69 PDF.....77 PDF......88 PDF

......97 PDF


....108 PDF.....147


....177 PDF
.