MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH ENERGY MATERIALS Tom IX / Vol. 9

Spis Treści

Przeglądy / Reviews

Aspekty nanomateriałów w zastosowaniach cywilnych i militarnych. Część I. Pochodzenie,
charakterystyka i metody otrzymywania

Zenon Foltynowicz, Bogdan Czajka, Andrzej Maranda, Leszek Wachowski .......................................................
DOI: 10.22211/matwys/0146

Aspekty nanomateriałów w zastosowaniach cywilnych i militarnych. Część 2. Wykorzystanie i obawy
wynikające z ich uwalniania do środowiska przyrodniczego

Zenon Foltynowicz, Bogdan Czajka, Andrzej Maranda, Leszek Wachowski.......................................................... 
DOI: 10.22211/matwys/0158

Materiały wysokoenergetyczne (MW) – Innowacje w aspektach środowiska przyrodniczego
Bogdan Czajka, Tomasz Sałaciński, Leszek Wachowski, Andrzej Maranda …...........................................…...... 
DOI: 10.22211/matwys/0145

Machine wars – no longer science fiction
Tomasz Sałaciński ………………………………………………………………..........................................................
DOI: 10.22211/matwys/0154

70 lat dorobku wydawniczego Instytutu Przemysłu Organicznego w zakresie materiałów
wybuchowych i bezpieczeństwa chemicznego

Tomasz Sałaciński, Andrzej Maranda …………………………………...................................................……..........
DOI: 10.22211/matwys/0156

Właściwości fizykochemiczne nadtlenku di-tert butylu oraz nadbenzoesanu tert butylu
Przemysław Grojs, Paulina Flasińska ……………………………................................................……………......... 
DOI: 10.22211/matwys/0155

Prace doświadczalne / Research papers

Wstępne analizy wymagań balistycznych prochów LOVA do amunicji czołgowej nowej generacji
Bartosz Fikus, Zbigniew Leciejewski, Jakub Michalski, Zbigniew Surma, Radosław Trębiński……………........….... 
DOI: 10.22211/matwys/0139

Modelowanie pola wybuchu mieszanin gazowo-powietrznych w bezpośrednim
otoczeniu obłoku paliwowego

Andrzej Papliński, Waldemar Witkowski …………………………………………....................................................
DOI: 10.22211/matwys/0157

Badanie ciśnienia akustycznego generowanego podczas używania wybranych wyrobów
pirotechnicznych widowiskowych

Leszek Szymańczyk, Andrzej Maranda ………………......................................................................................
DOI: 10.22211/matwys/0150

Safety aspects of hypergolic propellants with hydrogen peroxide
Grzegorz Rarata, Wojciech Florczuk …………………………………................................................………........
DOI: 10.22211/matwys/0141

Wpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO
Jolanta Biegańska, Krzysztof Barański …………………………………..............................................…........….… 
DOI: 10.22211/matwys/0153

Określenie obciążeń środowiskowych produktami spalania mieszanin pirotechnicznych stosowanych
do urabiania złóż blocznych

Andrzej Maranda, Rostyslav Zrobok, Bogdan Florczak, Bożena Kukfisz ….........................................……......... 
DOI: 10.22211/matwys/0140

Problematyka związana z likwidacją produkcji specjalnej w zakładach chemicznych
Michał Kaczorowski, Piotr Prasuła, Piotr Kasprzak ……………................................................………………..... 
DOI: 10.22211/matwys/0142

Badania stałego heterogenicznego paliwa rakietowego zawierającego Butacen®
Rafał Bogusz, Bogdan Florczak, Wincenty Skupiński, Michał Chmielarek ........................................................ 
DOI: 10.22211/matwys/0152

The research of characteristics of combusting high-energy solid fuels and their fracturing ability to carbon cylinders
Kamil Hebda, Łukasz Habera, Antoni Frodyma, Edward Godzik, Zenon Wilk, Piotr Koślik, Justyna Hadzik ...........
DOI: 10.22211/matwys/0143

Badania kontrolne parametrów materiałów wybuchowych i środków strzałowych
w warunkach ruchowych zakładu górniczego 
Piotr Mertuszka, Krzysztof Fuławka …….........................................................................................................
DOI: 10.22211/matwys/0149

Określenie stopnia tłumienia powietrznej fali podmuchowej w przestrzennych układach materiałowych
Lech Starczewski, Krzysztof Szcześniak, Michał Gmitrzuk, Robert Nyc............................................................
DOI: 10.22211/matwys/0144

Recenzenci artykułów zgłoszonych do rocznika „Materiały Wysokoenergetyczne” tom 9 ………..............


…. 5 PDF
....18 PDF....40 PDF....56 PDF
...71 PDF....93 PDF


..105 PDF
...117 PDF
...126 PDF...136 PDF
...145 PDF
...159 PDF...169 PDF...179 PDF
...188 PDF
...194 PDF...204 PDF


...214 PDF