MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH ENERGY MATERIALS Tom IX / Vol. 9

Spis Treści

Przeglądy / Reviews

Aspekty nanomateriałów w zastosowaniach cywilnych i militarnych. Część I. Pochodzenie,
charakterystyka i metody otrzymywania

Zenon Foltynowicz, Bogdan Czajka, Andrzej Maranda, Leszek Wachowski .......................................................


Aspekty nanomateriałów w zastosowaniach cywilnych i militarnych. Część 2. Wykorzystanie i obawy
wynikające z ich uwalniania do środowiska przyrodniczego

Zenon Foltynowicz, Bogdan Czajka, Andrzej Maranda, Leszek Wachowski.......................................................... 

Materiały wysokoenergetyczne (MW) – Innowacje w aspektach środowiska przyrodniczego
Bogdan Czajka, Tomasz Sałaciński, Leszek Wachowski, Andrzej Maranda …...........................................…...... 

Wojny maszyn – to już nie science fiction
Sałaciński Tomasz ………………………………………………………………..........................................................

70 lat dorobku wydawniczego Instytutu Przemysłu Organicznego w zakresie materiałów
wybuchowych i bezpieczeństwa chemicznego

Tomasz Sałaciński, Andrzej Maranda …………………………………...................................................……..........


Właściwości fizykochemiczne nadtlenku di-tert butylu oraz nadbenzoesanu tert butylu
Przemysław Grojs, Paulina Flasińska ……………………………................................................……………......... 


Prace doświadczalne / Research papers

Wstępne analizy wymagań balistycznych prochów LOVA do amunicji czołgowej nowej generacji
Bartosz Fikus, Zbigniew Leciejewski, Jakub Michalski, Zbigniew Surma, Radosław Trębiński……………........….... 


Modelowanie pola wybuchu mieszanin gazowo-powietrznych w bezpośrednim
otoczeniu obłoku paliwowego

Andrzej Papliński, Waldemar Witkowski …………………………………………....................................................


Badanie ciśnienia akustycznego generowanego podczas używania wybranych wyrobów
pirotechniki widowiskowej

Leszek Szymańczyk, Andrzej Maranda ………………......................................................................................


Safety aspects of hypergolic propellants with hydrogen peroxide
Grzegorz Rarata, Wojciech Florczuk …………………………………................................................………........


Wpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne MW typu ANFO
Jolanta Biegańska, Krzysztof Barański …………………………………..............................................…........….… 


Określenie obciążeń środowiskowych produktami spalania mieszanin pirotechnicznych stosowanych
do urabiania złóż blocznych

Andrzej Maranda, Rostyslav Zrobok, Bogdan Florczak, Bożena Kukfisz ….........................................……......... 


Problematyka związana z likwidacją produkcji specjalnej w zakładach chemicznych
Michał Kaczorowski, Piotr Prasuła, Piotr Kasprzak ……………................................................………………..... 


Badania stałego heterogenicznego paliwa rakietowego zawierającego Butacen®
Rafał Bogusz, Bogdan Florczak, Wincenty Skupiński, Michał Chmielarek ........................................................ 


The research of characteristics of combusting high-energy solid fuels in laboratory rocket motor
Kamil Hebda, Łukasz Habera, Antoni Frodyma, Edward Godzik, Zenon Wilk, Piotr Koślik, Justyna Hadzik ...........

Badania kontrolne parametrów materiałów wybuchowych i środków strzałowych
w warunkach ruchowych zakładu górniczego 
Piotr Mertuszka, Krzysztof Fuławka …….........................................................................................................

Określenie stopnia tłumienia impulsu fali uderzeniowej materiału wybuchowego w przestrzennych układach materiałowych.
Lech Starczewski, Krzysztof Szcześniak, Michał Gmitrzuk, Robert Nyc............................................................

Recenzenci prac zgłoszonych do opublikowania w roczniku
„Materiały Wysokoenergetyczne” tom 9 ……………………………………......................................…....…….


….......... 5
.............18


.............49


.............56.............71.............93


...........105
...........117
...........126...........135...........145
...........158...........168...........178...........187...........193...........203


...........214