Spis Treści


Methodology of evaluation the effects of seismic blasting in quarries

Blażej Pandula, Julian Kondela ...................................................................................................................5 full


Techniki termo-programowane (TP) w badaniu skladników mieszanin wysokoenergetycznych

Bogdan Czajka, Mariusz Pietrowski, Leszek Wachowski .............................................................................11 full


Closed vessel equipped with capillary plasma generator as the new method                                                                                 of propellant’s ignition and pirostatic investigation 

Jakub Michalski, Jacek Janiszewski, Zbigniew Leciejewski, Wieslaw Pichola, Zbigniew Surma ......................21 full


Otrzymywanie i badanie wlasciwosci 3,3’-diamino-4,4’-azoksyfurazanu (DAAF)

Mateusz Szala, Angelika Kruzel, Leszek Szymańczyk ................................................................................27 full


Aluminium and zirconium powders as components of specialty pyrotechnics and rocket propellants

Bogdan Czajka, Krystyna Pruchniak, Leszek Wachowski ............................................................................36 full


Analiza procesöw spalania materiałów wysokoenergetycznych zarejestrowanych                                                                        z zastosowaniem szybkich technik wizyjnych 

Szymon Zacharski, Andrzej Zbrowski .........................................................................................................41 full

Monitorowanie oddzialywania robót strzałowych na otoczenie - nowe rozwiązania

Józef Pyra, Anna Soltys, Jan Winzer ..........................................................................................................50 full

English version: Materiały Wysokoenergetyczne 2019 11  (1): 68-77 (PDF)

Wpływ geometrii ładunku gazogeneratora na jego właściwości balistyczne

Tomasz Gawor, Tomasz Wolszakiewicz ......................................................................................................60 full


Aparatura badawczo-testowa do wykrywania i śledzenia procesów pękania                                                                                 w materiałach wysokoenergetycznych

Andrzej Zbrowski, Tomasz Wolszakiewicz ...................................................................................................66 full