Spis Treści

Kierunki modyfikacji właściwości poli(azydku glicydylu)

Andrzej Wojewódka, Karol Kożuch .........................................................................................................................5  full

Otrzymywanie i badanie właściwości heksanitroheksaazatricyklododekanidionu (HHTDD)

Mateusz Szala, Leszek Szymańczyk ....................................................................................................................10  full

English version: Materiały Wysokoenergetyczne 2019 11 (1): 88-94 (PDF)

Badania wybranych parametrów mieszanin nitroguanidyny z pyłem aluminiowym 

płatkowanym o gęstości nasypowej  

Andrzej Maranda, Józef Paszula, Krzysztof Szalkowski, Dorota Powała, Andrzej Orzechowski ...................................17  full

Krótkie porównanie wiodących w górnictwie odkrywkowym systemów inicjowania materiałów wybuchowych

Sebastian Prędki ..................................................................................................................................................25  full

Autonomiczny rejestrator ciśnienia otworowego – konstrukcja i badania sprawnościowe

Antoni Frodyma, Łukasz Habera, Zenon Wilk, Piotr Koślik .......................................................................................32  full

Laboratoryjne i poligonowe badania hydrostrumieniowego wypłukiwania TNT z pocisków artyleryjskich

Józef A. Borkowski, Przemysław J. Borkowski, Michał Bielecki, Andrzej Maranda, Jacek Borkowski, Dariusz Danielewicz, Radosław Warchoł .................................................................................................................................................40  full

English version: Materiały Wysokoenergetyczne 2019 11  (1): 5 − 22 (PDF)

Comparative closed vessel tests – influence of ignition and loading conditions on propellant burning rate

Zbigniew K. Leciejewski .........................................................................................................................................57  full

Kierunki rozwoju miotających materiałów wybuchowych w aspekcie wymagań przyszłościowej broni palnej

Zbigniew K. Leciejewski, Stanisław Cudziło ..............................................................................................................64  full

English version: Materiały Wysokoenergetyczne 2019 11  (1): 23-30 (PDF)

X-ray microanalysis of Al-austenitic steel boundary formed by explosion welding

Jan Lokaj, Milan Turna, Eduard Jakubcek, Michal Benak ..........................................................................................72  full

Badania odporności na przestrzelenie karabinowym pociskiem wielowarstwowych kompozytów metalicznych zgrzewanych i umacnianych wybuchowo oraz jarzeniowo azotowanych

Jerzy Nowaczewski, Wojciech Koperski, Ryszard Woźniak, Jacek Rudnicki ..............................................................78  full

Obróbka wybuchowa i cieplno-chemiczna wielowarstwowych kompozytów metalicznych

Jerzy Nowaczewski, Milena Kita, Justyna Świeczak, Jacek Rudnicki .........................................................................84  full

English version: Materiały Wysokoenergetyczne 2019 11  (1): 51-56 (PDF

Toksyczne oddziaływanie wybranych materiałów wybuchowych na organizmy żywe

Bożena Kuczyńska, Andrzej Maranda ......................................................................................................................90  full

Wymagania bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechniki widowiskowej                                                                             w normach zharmonizowanych z Dyrektywą 2007/23/WE w świetle przepisów obowiązujących w Polsce

Michał Burski, Wojciech Dąbrowski, Teresa Szydłowska, Leszek Szymańczyk .........................................................100  full

Bezpieczeństwo ekologiczne w świetle postanowień Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej

Michał Krauze ........................................................................................................................................................108  full

Analiza zbioru wejść i wyjść (LCI) procesów produkcji wybranych górniczych materiałów wybuchowych

Bożena Kuczyńska, Andrzej Maranda ......................................................................................................................122  full

Mechanizmy urazów powybuchowych wśród ofiar terrorystycznych ataków bombowych

Bożena Kuczyńska, Sławomir Kukfisz .....................................................................................................................136  full

Metodyka badań urządzeń samodziałowych elaborowanych górniczymi materiałami wybuchowymi

Andrzej Maranda, Przemysław Jakusz, Bogdan Jakusz .............................................................................................144  full