Spis Treści

Wstęp / Preface ............................................................................................................................ 5  full

The use of resistance sensors to measurement of shape charge parameters

Adam Wiśniewski ........................................................................................................................... 7  full

Light reactive-passive armour

Adam Wiśniewski .......................................................................................................................... 15  full

Możliwości symulacji wybranych zjawisk balistyki końcowej w programie PRODAS

Tomasz Rasztabiga ....................................................................................................................... 22  full 

Podstawy technologii wytwarzania osłon ochronnych z wykorzystaniem 

 modyfikowanego żelu balistycznego 

Jerzy Hoppe, Przemysław Jakusz, Radosław Tatko .......................................................................... 32  full

Zastosowanie cieczy i żeli nienewtonowskich w osłonach balistycznych 

Radosław Tatko, Jerzy Hoppe ......................................................................................................... 37  full

Zgrzewanie wybuchowe płytek metalowych w celu uzyskania 

wielowarstwowych kompozytów 

Jerzy Nowaczewski, Bartłomiej Bozik, Rafał Pluta, Jacek Rudnicki ................................................... .43  full

Detection of nonmetallic landmines using microwave-enhanced infrared thermography 

Barbara Szymanik ...........................................................................................................................49  full

Some comments on shock tube measurements for the initiation 

 and propagation of detonation wave 

Rafał Porowski, Andrzej Teodorczyk .................................................................................................58 full 

Application of high calorific mixtures in reverse batteries 

Leszek Wachowski, Bogdan Czajka ................................................................................................ 68  full

Modyfikacja warunków zapłonu stałych materiałów miotających podczas pirostatycznych 

badań porównawczych 

Zbigniew K. Leciejewski ...................................................................................................................75  full

Badania dysz grafitowych nasyconych grafitem pirolitycznym 

Bogdan Florczak, Zygmunt Pierechod, Wojciech Wójtowicz, Tomasz Sałaciński ..................................83  full

Mieszaniny zapłonowe stosowane w urządzeniach zapłonowych silników rakietowych 

Bogdan Florczak, Ryszard Rot .........................................................................................................88  full 

Metoda pomiaru strumienia energii emitowanej przez tabletki pirogeniczne 

Tomasz Wolszakiewicz, Zbigniew A. Walenta ...................................................................................94  full

Seizmický monitoring trhacích prác v lome Maglovec 

Blažej Pandula, Julián Kondela, Katarína Kamenská ..........................................................................97  full

Badanie wpływu różnych dodatków na prędkość detonacji saletroli 

Andrzej Maranda, Łukasz Cichosz ..................................................................................................106  full 

Ograniczona precyzja zapalników nieelektrycznych a projektowanie robót strzałowych 

w odkrywkowych zakładach górniczych 

Sebastian Prędki ...........................................................................................................................114  full

Elektroniczne systemy inicjacji w robotach podziemnych 

Marcin Szumny ..............................................................................................................................123  full

Nowy emulsyjny materiał wybuchowy metanowy specjalny – EMULINIT PM 

Piotr Biegański, Marek Margas, Bogdan Matyszkiewicz ....................................................................129  full 

Zarządzanie środowiskowe materiałami wybuchowymi 

Andrzej Maranda, Bożena Kuczyńska .............................................................................................135  full

Utylizacja amunicji lotniczej z ładunkiem trotylowym 

Rostyslav Zrobok ...........................................................................................................................143  full

3,6-Dihydrazynotetrazyna – wysokoazotowy materiał wybuchowy 

Mateusz Szala, Leszek Szymańczyk, Robert Dziura ........................................................................147  full

Optymalizacja procesu otrzymywania HBIW 

Joanna Jefimczyk, Paweł Maksimowski, Wincenty Skupiński ...........................................................157  full 

Wpływ składu chemicznego na właściwości niebezpieczne wyrobów 

pirotechniki widowiskowej 

Tomasz Sałaciński, Waldemar Witkowski, Andrzej Maranda, Stanisław Cudziło, 

 Leszek Szymańczyk, Mateusz Szala .............................................................................................166  full